Sprawozdanie za rok 2015.

Sprawozdanie z działalności TJO

Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie

w 2015 roku

Zorganizowano i przeprowadzono konferencje naukowo-techniczne w TJO-NOT:

  1. Konferencja pt. „Aktualności inwestycyjne programów OZE dla Tarnowa – Generacje energii odnawialnej w energetyce zawodowej i u producentów w sieci dystrybucji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Kraków i Tarnów”– 24.04.2015 r.
  2. Konferencja pt. „W 100-lecie wojennych zmagań 1914 i batalii 1915 r.” towarzysząca wystawie w Domu Technika NOT w Tarnowie pt. „Techniki frontu, zaplecza i logistyki I wojny światowej i batalii tarnowsko-gorlickiej” – 11.05.2015 r.
  3. Jubileusz 180-lecia polskich stowarzyszeń technicznych – w mieście rodzinnym gen. Józefa Bema – założyciela pierwszego Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu 1835 r. – 17.06.2015 r.
  4. Konferencja pt. „Innowacyjne napędy elektryczne, hybrydowe i ogniwa paliwowe w pojazdach komunikacji samochodowej” – 25.09.2015 r.
  5. Konferencja pt. „Ustawa antysmogowa – Wymogi i techniki ograniczania niskiej emisji” – 20.11.2015 r.
  1. Wspomnienia Zaduszkowe w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych ze stowarzyszeń technicznych Tarnowa i z cyklu wspomnień o bliskich z albumów rodzinnych, a uczestników Wielkiej Wojny– 30.11.2015 r. r.

 

Zrealizowano szkolenia (seminaria szkoleniowe):

1.  Branża sanitarna: Kanalizacja opadowa – doświadczenia, wymogi, warunki techniczne w sferze projektowania – 30.01.2015 r.

2. Branża ogólnobudowlana: Obowiązki stron i wymogi bezpieczeństwa, przy wykonywaniu prac budowlanych na terenie czynnych zakładów pracy – 09.03.2015 r.

3. Branża ogólnobudowlana: Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie wymogów Prawa Budowlanego – 10.04.2015 r.

 

Udział w projektach UE (w ramach PO Kapitał Ludzki – EFS):

  1. Realizacja usługi doradczej (Doradztwo Ekologiczne, Diagnoza Przedsiębiorstw) w projekcie pn. „Zielona Produkcja – Ekologia w Przemyśle”;
  2. Przeprowadzenie egzaminów zewn. dla instalatorów OZE.

 

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta i Starostwa oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic oraz zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy i środowiska gospodarcze.

____________________________________

Materiały z konferencji dostępne są w siedzibie Rady NOT w Tarnowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *