Wyróżnienie w konkursie TECHNICUS 2023

28 czerwca 2023 r., podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT – NOT w Warszawskim Domu Technika wręczono puchary i wyróżnienia Konkursu TECHNICUS 2023.
Konkurs TECHNICUS jest organizowany przez FSNT-NOT na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

W kategorii „Najlepsza Książka” wyróżnienia otrzymała zgłoszona przez nas książka pt.:
– „Innowacje i inspiracje 150- lecie urodzin Jana Szczepanika” – Pod redakcją Elizy Krzyńskiej Nawrockiej, Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.