Startuje 50.edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce! Pierwszy etap już 20 października tego roku!

Organizator, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
(FSNT-NOT) z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału młodzież szkół ponadpodstawowych! Czekamy na zdolne, młode osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę                      i umiejętności, a następnie rozwijać swój talent na studiach technicznych.💪👩‍🎓🧑‍🎓

Od tego roku szkolnego 2023/2024 olimpiada nie będzie już podzielona na grupy tematyczne,             a rywalizacja pomiędzy uczestnikami odbędzie się na zasadzie zawodów I, II i III stopnia.

Zawody I stopnia będą polegać na rozwiązaniu testów i zadań z techniki (szczegóły na konkursowej platformie internetowej), opracowanych przez Komitet Główny OWT-IWE, czyli wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech zadań spośród zadanych czterech. Przeznacza się na to łącznie 90 minut.

ℹ Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane ze sprawami organizacyjnymi dzwońcie do siedziby tarnowskiego NOT-u pod ☎️nr tel. 14 630 01 72 lub 📧mailowo skontaktujcie się z sekretarzem Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria  w Elektroenergetyce w Tarnowie z Panią Iwoną Sztorc, e-mail: iwona.sztorc@not-tarnow.pl

📑📌W załączeniu przekazujemy Wam „Regulamin OWT-IWE wraz z programem”, plakat OWT-IWE oraz formularz zgłoszeniowy:
1. Regulamin OWT-IWE wraz z Programem
2. Plakat Olimpiada Wiedzy Technicznej – IWE 2023 2024
3. Formularz zgłoszeniowy 50 OWT-IWE

🙂👉Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w 50.edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce (skrót: OWT-IWE)!  W imieniu Komitetu Okręgowego OWT-IWE mamy też do Was prośbą o rozpowszechnienie idei olimpiady w Waszych szkołach wśród kolegów i koleżanek! 📑Pamiętajcie też, że czas mija szybko, dlatego nie zwlekajcie z wypełnieniem zgłoszenia! Pierwsze zawody już 20 października br. Patronat Honorowy sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

‼️♨️Terminy zawodów:
ZAWODY I STOPNIA – SZKOLNE – 20 października 2023 r.
ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE – 4 stycznia 2024 r.

ZAWODY III STOPNIA – CENTRALNE – 6 kwietnia 2024 r.

‼️♨️Uprawnienia dla laureatów i finalistów:
👉dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT-IWE
👉zwolnienie z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego: elektryk, elektromechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wykaz zawodów publikuje MEiN.
👉prawo ubiegania się o przyjęcie (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych.

Czekamy na Was!👋