Za nami uroczysty Dzień Pamięci o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym w Tarnowie

🇵🇱Wczoraj po uroczystej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu w Tarnowie, przedstawiciele władz, organizacji patriotycznych i kombatanckich, służb mundurowych, młodzież szkolna i harcerze oraz mieszkańcy miasta i regionu w ramach Apelu Pamięci złożyli wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Władze NOT FSNT Rada w Tarnowie reprezentowała prezes zarządu, pani mgr inż. Renata Łabędź. Głównym punktem wczorajszych uroczystości było wręczenie pani Elżbiecie Stępskiej-Kot „Szabli Niepodległości”.

Przypomnijmy, że 30 października 1918 roku Tarnów jako pierwszy wyzwolił się spod niewoli zaborcy.

Foto: L. Jaźwińska, NSI „KADR”.