Fotorelacja z XIV edycji listopadowych „Wspomnień zaduszkowych” w siedzibie tarnowskiego NOT-u

7 listopada br. w Domu Technika odbyły się po raz czternasty „Wspomnienia zaduszkowe”, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rada w Tarnowie.
W tym roku przyjaciele i zaproszeni goście wspominali śp. dr. inż. Mieczysława Menżyńskiego (PZITS), śp. mgr. inż. Edwarda Niezgodę (NOT), śp. Jana Szczepanika oraz śp. tarnowskich fotografów.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, po prezentacji biografii i dorobku zawodowego zmarłych Kolegów
i Koleżanek, nastąpiło uroczyste zapalenie świec na czteroramiennym, żelaznym świeczniku, symbolizującym naszą troskę o tych, którzy zakończyli już swoją ziemską wędrówkę.

Poniżej zapraszamy na fotorelację z listopadowych „Wspomnień zaduszkowych” w NOT. Warto przypomnieć, że ich pomysłodawcą w 2008 r. był ówczesny prezes zarządu tarnowskiej organizacji,
mgr inż. Jacek Sumera, zmarły pod koniec października 2017 r.