Trwają zapisy na III Międzynarodową Konferencję z zakresu historii społeczno-gospodarczej pt. „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Ludzie – Biografie znane i nieznane”

Konferencja, która odbędzie się w Bóbrce w dniach 29-30 listopada br. nie ma charakteru otwartego. Organizatorzy, władze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG ) i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacji Orlen kierują swoje zaproszenia wyłącznie do wybranych specjalistów z zakresu historii, historii społeczno-gospodarczej oraz archiwistyki.

Ze względu na sprofilowany charakter tematyki konferencji, wystąpienia zaproszonych prelegentów będą skoncentrowane wokół trzech fundamentalnych zagadnień:

➡️Losów ludzi związanych z polskim przemysłem naftowym i gazowniczym (w tym przede wszystkim inżynierów i przedsiębiorców).
➡️Udział reprezentantów polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków oraz w walce o odzyskanie niepodległości.
➡️Spuścizny (archiwalnej i bibliotecznej) związanej z ludźmi decydującymi o obliczu dawnego przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce.
Dziedzictwa materialnego będącego pozostałością po osobach tworzących w XIX i na początku XX wieku polski przemysł naftowy i gazowniczy.

ℹ️Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zgłosić swoje uczestnictwo lub uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę: https://www.sitpnig.pl/3-konferencja-historyczna
Zgłoszenia można wysyłać również na adres: dominika.bernas@sitpnig.pl w tytule wpisując „3 Konferencja Historyczna”.

Honorowy Komitet Organizacyjny Konferencji:
🔹Prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
🔹Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezes SITPNiG
🔹Prof. nzw .dr hab. inż. Jan Lubaś – Wiceprezes SITPNiG
🔹Agata Górnicka – Prezes Fundacji ORLEN.

Sekretariat Konferencji:
🔹Dominika Bernaś – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego)
🔹
Dr hab. prof. UKEN Konrad Meus – (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Centrum Badań Regionalistycznych UKEN).

Dodatkowe informacje można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG
w Krakowie, ul. Łukasiewicza1/110
tel.: 502 622 120, 502 622 202
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

źródło: https://www.sitpnig.pl/3-konferencja-historyczna

#SITPChem #SEP #SIMP #PZITS #SITR #SITPNiG #SGP #MOIIB