Za nami drugi etap 50. Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce

W roku szkolnym 2023/2024 w tarnowskim okręgu w I etapie Olimpiady udział wzięło 108 uczniów z 8 szkół, a do etapu II przeszło 4 uczniów z 1 szkoły.

4 stycznia br. podczas II etapu zawodów, które tradycyjnie odbyły się w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie, obecny był Dyrektor ZST Jacek Różycki, członkowie Komisji zawodów: przewodniczący – Renata Łabędź, członek – Barbara Pajdo, sekretarz – Iwona Sztorc, koordynator ZST Zygmunt Nędza oraz oczywiście uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia z Nowego Sącza ze swoim opiekunem – p. Andrzejem Kościółkiem. Zebranych przywitał Dyrektor Jacek Różycki i Prezes Renata Łabędź, po czym uczestnicy mogli przystąpić do Olimpiady. Do rozwiązania mieli 2 spośród 3 zadań tematycznych.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW i FINALISTÓW:

  • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT-IWE.
  • Zwolnienie z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego: elektryk, elektromechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wykaz zawodów publikuje MEiN.
  • Prawo ubiegania się o przyjęcie (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych.

Organizatorem OWT-IWE jest Naczelna Organizacja Techniczna FSNT. Olimpiada jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. z poźn. zm. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 

Wszystkim naszym Olimpijczykom życzymy powodzenia i zakwalifikowania się do zawodów centralnych, które już 6 kwietnia 2024 r. w Warszawie!

fot. Weronika Kłusek (ZST Tarnów)