Zapraszamy do udziału w konkursie GEEK – Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe

FSNT-NOT wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na stworzenie gry komputerowej nt. „Polskie wynalazczynie i wynalazcy, którzy odnieśli sukcesy w kraju lub za granicą”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Pracę konkursową można wykonać w formie:
1) prezentacji ciekawego pomysłu na grę lub
2) stworzyć, zaprogramować gotową grę.
Konkurs odbywa się na dwóch etapach:
1) wojewódzkim
2) ogólnopolskim
Każda z dwóch kategorii na każdym etapie będzie oceniana na dwóch poziomach edukacyjnych:
1) podstawowym
2) ponadpodstawowym, wynikających z typu szkoły, do jakiej chodzą uczestnicy konkursu.
W konkursie biorą udział zespoły od 2 do 4 uczniów z jednej szkoły w wieku od 10 do 20 lat wraz z 1 lub 2 opiekunami – nauczycielami danej szkoły.
Prace należy zgłaszać od 1 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.
Zgłoszeń można dokonywać na stronie https://mlodzi.pti.org.pl/
Znajdują tam się również szczegółowe informacje o konkursie.