Zebranie Sprawozdawcze Rady NOT w Tarnowie

19 czerwca 2024 r. odbyło się Sprawozdawcze Zebranie FSNT Rady w Tarnowie, na którym podsumowano i zatwierdzono działalność Zarządu za 2023 rok.

Zebranie było okazją do uroczystego wręczenia dyplomu p. Eugeniuszowi Tadel, jako autora artykułów w czasopiśmie DORADCA, które otrzymało wyróżnienie w konkursie Numerus Primus Inter Pares w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę w 2023 roku.