95. rocznica sprowadzenia prochów gen. inż. Józefa Bema do Tarnowa

Właśnie minęła 95. rocznica sprowadzenia do Polski prochów generała inżyniera Józefa Bema.
30 czerwca w ramach Święta Miasta Tarnowa ZDEARZENIA 2024 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przy Mauzoleum w Parku Strzeleckim, w którym uczestniczyła również Prezes NOT Tarnów, Renata Łabędź.

Bohater powstania listopadowego i walk o niepodległość Węgier w 1848-1849 roku zmarł w 1850 roku w tureckim Aleppo (obecnie w Syrii) i został pochowany na muzułmańskim cmentarzu wojskowym Dżebel-el-Isam. W drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku, w niepodległej już Polsce, zrodził się pomysł przewiezienia szczątków generała do ojczyzny. Zawiązano w tym celu „Komitet Sprowadzenia do Kraju Zwłok Generała Józefa Bema”, w skład którego weszły najważniejsze osoby w państwie. Byli wśród nich: prezydent Polski Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski, wicepremier Kazimierz Bartel, minister spraw zagranicznych August Zaleski oraz ministrowie pełnomocni Węgier i Turcji.
Powtórny pochówek Józefa Bema odbył się 30 czerwca 1929 roku w Tarnowie, jego rodzinnym mieście. Szczątki zostały uroczyście złożone w mauzoleum zaprojektowanym przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Sarkofag wzniesiony na trzech parach kolumn i ulokowany w środku stawu w Parku Strzeleckim był formą kompromisu łagodzącego zastrzeżenia biskupów katolickich związane z pochówkiem Bema w poświęconej ziemi, gdyż ten pod koniec życia przeszedł na islam. Generał spoczął w ojczyźnie, a jednocześnie – nie w ziemi.

tekst: muzeum.ostroleka.pl
zdjęcia: Paweł Topolski (tarnow.pl)